De energiesector

De energiesector is volop in transitie. De komende jaren staan we voor de uitdaging om de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar (volledige) groene energie soepel te laten verlopen. Om dit te realiseren is de vraag naar geschoold personeel in deze sector alsmaar groeiende. Door de coronacrisis kampen andere sectoren daarentegen met een overschot aan (technisch) personeel. Met ‘De Brug naar de energietechniek’ slaan we een brug tussen sectoren en maken we de overstap naar de energiesector mogelijk, om onnodig baanverlies te voorkomen. Technici en ICT’ers bieden wij een overstap van werk-naar-werk door begeleiding en scholing. Daarnaast bieden we voorschakel- en zij-instroomtrajecten voor mensen die niet direct over de juiste papieren beschikken.

Kansen voor technische en ICT professionals

Energiebedrijven door heel Nederland zijn door de energietransitie en de uitstroom van pensioengerechtigde werknemers op zoek naar vaktechnici. Dit biedt kansen voor technisch personeel en ICT’ers om door te stromen naar de energiesector. Energieproducenten, energieleveranciers en netbeheerders hebben de komende jaren vacatures openstaan en willen je graag welkom heten. Ben je klaar voor de overstap naar de energiebranche?

Even voorstellen

Deelnemende bedrijven

Twaalf bedrijven die actief zijn in de energieproductie, energielevering en het netbeheer zijn op zoek naar nieuw personeel en doen mee aan Branchebruggen. Klik op het bedrijfslogo om een korte introductievideo van het deelnemende bedrijf te zien.

Weten of je in aanmerking komt?

Verken je mogelijkheden!

De privatisering van de energiesector, de energietransitie en de groeiende vraag naar groene energie maakt de energiesector een dynamisch veld om in te werken. Uiteenlopende partijen zijn op zoek naar personeel. Ben je benieuwd of de energiesector bij jou past?

Past de energiesector bij mij?

Vragen of meer informatie nodig?

Wij helpen je graag verder!

Heb je vragen over de energiesector, ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden of hoe ‘de brug naar de energietechniek’ jou kan helpen? Neem contact op door het invullen van het contactformulier.

Contactpagina